Roční rezervovaná kapacita

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Šité na mieru

Všetky naše služby sú šité na mieru klienta.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Spojte sa s nami


Roční rezervovaná kapacita

Pražská plynárenská, a. s. Ceník č. 1/2013/ZP

s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční platba za kapacitní složku ceny se určí jako 1/12 součinu denní přidělené ( rezervované ) pevné kapacity sjednané v roční smlouvě v tis.m
ppas.cz/sites/default/files/pdf/ceniky/plyn/2013/ppd/cenik-zp-2013-01-modom

ČEZ proti krizi snížení roční rezervované kapacity dříve než

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ umožní všem zákazníkům na napěťové hladině vysokého a velmi vysokého napětí od 1. 5. 2009 snížit hodnotu roční rezervované kapacity dříve než po uplynutí dvanácti měsíců.
cezdistribuce.cz/cs/informace-o-spolecnosti/tiskove-zpravy/93.html

Podklady pro analýzu, Econ

Jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), rezervovaná kapacita , roční spotřeba za každý
econ-energy.cz/podklady-pro-analyzu

Ceník distribuce JMP Net, s.r.o. - Obchodní podmínky a fakturace

Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd Kč/tis. m3 7.6 Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu 7.1, není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu 6.
rwe-distribuce.cz/cs/cenik-distribuce/jmp/

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí pevné ceny. Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m
eon-distribuce.cz/file/cs/gas/pricelist/EON_cenik_distribuce_zemniho_plynu

Správná rezervace distribuční kapacity .doc

posuzovat výši rezervované distribuční kapacity v souvislosti s ročním průběhem odběru a využívat možnosti kombinace kapacity rezervované na dobu neurčitou ( roční ) s rezervací krátkodobých distribučních kapacit , měsíční či klouzavé.
eru.cz/userdistribučníkapacity.pdf

Smlouva o distribuci elektřiny z vn s oprávněným zákazníkem

PREdi se zavazuje zajistit v OPM rezervovanou kapacitu ve výši sjednané ve Smlouvě, Cena za zajištění rezervované kapacity za příslušný kalendářní měsíc bude stanovena podle sjednané hodnoty roční rezervované kapacity
predistribuce.cz/data/sharedfiles/PREdi/Sluzby-a-ceny/Obchodni-podminky

Správa energetiky

při nesprávné kombinaci roční a měsíční rezervované kapacity (elektřina i plyn) mohou vzrůst náklady několikanásobněpři nesprávné kombinaci roční a měsíční rezervované kapacity (elektřina i plyn) mohou vzrůst náklady
spravaenergetiky.cz/extenerg.html

Měsíční rezervovaná kapacita , Skupina ČEZ

Může docházet k úpravě měsíční rezervované kapacity jak směrem nahoru tak i dolů. Měsíční rezervovaný příkon lze upravit až do výše, kdy součet roční příkonu a měsíční rezervovaný příkon musí být menší nebo roven rezervovanému
cez.cz/vokmesicni-rezervovana-kapacita.html

Plán odběru elektrické energie

Roční rezervovaná kapacita [kW] * ** respektování bezpečnostního minima) **) U produktu E.ON EasyPower Aku/Direct, se roční rezervovaná kapacita vyhodnocuje ve vysokém tarifu.
eon.cz/file/edee/cs/podnikatele/velkoodberatele/eon-plan-odberu-elektricke